Goedegebuure Metaal Recycling

Kryptonstraat 200, 2718 TD Zoetermeer, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Schrootbedrijf

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Ambtshalve wijziging ODH917699 15/03/2024
Milieuneutrale verandering ODH175680 10/02/2022
Oprichting, Wm DGWM/2006/7349 18/05/2006