Uniper Benelux Centrale Bezuidenhout West

Schenkkade 1a, 2595 AP Den Haag, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Energiebedrijf

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Ambtshalve actualisatie ODH920876 08/03/2024
Verandering, Wm ODH-2017-00112959 09/11/2017
Verandering, Wm DGWM/2002/12571 04/12/2002
Verandering, Wm DWM/2000/800 02/02/2000
Revisie, HW/WLV/WGH DWM/64796 01/11/1993