GEURHINDER VAN EEN BEDRIJF?

MELD HET TELEFONISCH OF GEBRUIK ONS DIGITALE FORMULIER

GEURHINDER VAN EEN BEDRIJF?

LICHTHINDER VAN EEN BEDRIJF?

MELD HET TELEFONISCH OF GEBRUIK ONS DIGITALE FORMULIER

LICHTHINDER VAN EEN BEDRIJF?

GELUIDHINDER VAN EEN BEDRIJF?

MELD HET TELEFONISCH OF GEBRUIK HET DIGITALE FORMULIER

GELUIDHINDER VAN EEN BEDRIJF?

AGENDA


Milieuoverlasttelefoon
0888 333 555
dag en nacht bereikbaar

Bezoekadres
Omgevingsdienst Haaglanden
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW  Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
info@odh.nl

uitgebreide contactgegevens

ACTUEEL

16.04.2018 18:00 > Algemeen Bestuur ODH heeft Koersplan 2018-2021 vastgesteld

De Omgevingsdienst heeft in samenspraak met het bestuur de koers en beleidskaders voor de komende vier jaar vastgelegd in het Koersplan ODH 2018-2021. Dit plan gaat onder meer over de toekomstige ontwikkelingen en de noodzakelijke voorbereidingen op de Omgevingswet, over de ambtelijke samenwerking met de tien partners en over de uitwerking en concretisering van het ambitieniveau en de opdracht van de dienst.  ... lees volledig bericht

22.03.2018 10:15 > Waterkwaliteit glastuinbouwgebieden verbeterd

De afgelopen jaren werd het oppervlaktewater in glastuingebieden steeds iets schoner. Al sinds 2013 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden samen met haar handhavingspartners, het Hoogheemraadschap van Delfland en de afdeling Riolering en waterbeheersing van de gemeente Westland de handen ineen geslagen om omissies ten aanzien van het gebruik van de riolering, het lozen op het oppervlaktewater en de bodem en andere onwenselijke waterstromen in de glastuinbouwsector te voorkomen. Dit wordt gedaan met de zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’.  ... lees volledig bericht

19.03.2018 15:00 > Honderdste pre-advies voor Landal GreenParks

Landal GreenParks heeft het 100e pre-advies van het Kernteam EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) in ontvangst genomen. Het bedrijf heeft een uitgebreid energieonderzoek uitgevoerd op alle 9 parkvestigingen. Tevens is een plan van aanpak voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen per vestiging opgenomen in de EED-auditrapportage. Landal is ambitieus ten aanzien van de energiebesparing op haar bungalowparken. Reden genoeg voor het Kernteam EED om de bevoegde gezagen te adviseren en akkoord te gaan met het onderzoek dat het bedrijf naar de besparingsopties heeft uitgevoerd.  ... lees volledig bericht

8.03.2018 18:00 > Symposium 14 maart: Veiligheid in de fysieke leefomgeving

Het is al jarenlang onderwerp in het publieke en politieke debat: veiligheid. En iedereen heeft er mee te maken en het kan van alles zijn. Veiligheid speelt ook in de fysieke leefomgeving. Woensdag 14 maart organiseert de ODH in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een symposium in Den Haag waarbij we het daar over gaan hebben: veiligheid in de fysieke leefomgeving. Met professionals en belangstellenden die in hun werk zijdelings, intensief of op andere wijze met veiligheid in de fysieke leefomgeving te maken hebben, verkennen we wat dat is. Dit alles vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de Omgevingswet.       ... lees volledig bericht
alle nieuwsberichten