LICHTHINDER VAN EEN BEDRIJF?

MELD HET TELEFONISCH OF GEBRUIK ONS DIGITALE FORMULIER

LICHTHINDER VAN EEN BEDRIJF?

GELUIDHINDER VAN EEN BEDRIJF?

MELD HET TELEFONISCH OF GEBRUIK HET DIGITALE FORMULIER

GELUIDHINDER VAN EEN BEDRIJF?

GEURHINDER VAN EEN BEDRIJF?

MELD HET TELEFONISCH OF GEBRUIK ONS DIGITALE FORMULIER

GEURHINDER VAN EEN BEDRIJF?

AGENDA

Bezoekadres
Omgevingsdienst Haaglanden
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW  Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
info@odh.nl

Milieuoverlasttelefoon
0888 333 555
dag en nacht bereikbaar

uitgebreide contactgegevens

ACTUEEL

27.06.2017 8:30 > Tot 1 september geen afgifte besluiten of vvgb’s onder PAS

Sinds 1 juli 2015 kunnen onder de Programmatische Aanpak Stikstof  (PAS) natuurvergunningen worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en in sommige gevallen het Rijk. Voor vergunningaanvragen en besluiten wordt gebruik gemaakt van het (verplichte) rekeninstrument AERIUS. De Omgevingsdienst Haaglanden is afhankelijk van deze berekeningen bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. ... lees volledig bericht
alle nieuwsberichten