Geelhoed Metaalhandel BV

Ambachtshof 2, 2632 BB Nootdorp, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Schrootbedrijf

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Ambtshalve wijziging ODH-2018-00148404 22/01/2019
Milieuneutrale wijziging ODH-2018-00050263 13/06/2018
Ambtshalve wijziging ODH-2018-00027476 09/05/2018
Herzieningsbesluit, Wm PZH-2007-407845 05/09/2007
Oprichting, Wm DGWM-2006-10420 19/07/2006