Renewi Zoetermeer

Renewi locatie Zoetermeer, Radonstraat 231, 2718 SV Zoetermeer, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Sorteerinrichting

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Verandering, Wabo ODH-2013-00012124 23/12/2013
Milieuneutraal veranderen, Wabo PZH-2011-290388357 18/05/2011
Veranderingsvergunning, Wm PZH-2010-163869559 22/03/2010
Veranderingsvergunning, Wm DGWM/2006/12275 25/08/2006
Veranderingsvergunning, Wm DGWM/2006/418 12/01/2006
Ambtshalve wijziging, Wm art. 8.23 DGWM/2002/13362 16/12/2002
Oprichting, Wm DGWM/2002/2421 18/07/2002