Van Woerden Recycling

Nieuwe Hoefweg 4, 2722 PA Zoetermeer, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Sorteerinrichting

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Milieuneutrale verandering ODH-2016-00025120 17/03/2016
Vergunning PZH-2009-121604596 11/08/2009
Oprichting, Wm PZH-2008-49354 22/04/2008