Besluiten

Hieronder treft u besluiten op basis van diverse wetten, die de Omgevingsdienst Haaglanden namens de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. Indien wettelijk verplicht worden deze besluiten gepubliceerd op www.overheid.nl, digitaal gemeenteblad en/of in lokale huis-aan-huis bladen. Mogelijkheden voor inspraak, bezwaar of beroep zijn terug te vinden in de publicaties.

# Zaaktype Zaaknummer Datum verzonden Adres Bijlage Details
Ontheffing Wet natuurbescherming 01074944 01-11-2023 Zuid-Holland buiten de natuurgebieden
Vergunning Wet natuurbescherming 01081582 28-10-2023 Industrieweg 4 en 9 te Papendrecht
Intrekking vergunning 01062911 27-10-2023 Veenderdijk 3 te Rijpwetering
Intrekking vergunning 01063778 27-10-2023 Zwarteweg 8 te Oud Ade
Vergunning Wet natuurbescherming 01079097 27-10-2023 Honderdland nabij nummer 800 te Maassluis
Vergunning Wet natuurbescherming 01082760 27-10-2023
Vergunning Wet natuurbescherming 01070066 27-10-2023 Moezelweg te Rotterdam
Ontheffing Wet natuurbescherming 01070950 24-10-2023 Meidoornsingel, Krabbestraat en Asserweg te Rotterdam
Vergunning Waterwet 01080336 23-10-2023 Simon Smitweg 1 te Leiderdorp
Vergunning Wet natuurbescherming 01079679 19-10-2023 Winning 4 (Wassenaarseslag) te Wassenaar