Besluiten

Hieronder treft u besluiten op basis van diverse wetten, die de Omgevingsdienst Haaglanden namens de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. Indien wettelijk verplicht worden deze besluiten gepubliceerd op www.overheid.nl, digitaal gemeenteblad en/of in lokale huis-aan-huis bladen. Mogelijkheden voor inspraak, bezwaar of beroep zijn terug te vinden in de publicaties.

# Zaaktype Zaaknummer Datum verzonden Adres Bijlage Details
Ontheffing Wet natuurbescherming 01021428 19-07-2022
Beschikking op saneringsplan 01032337 19-07-2022 Nieuwe Vaart nabij 13 te 's-Gravenzande
Ontheffing Wet natuurbescherming 00597150 18-07-2022 Rivium Boulevard e.o. te Capelle aan den IJssel
Beschikking ernstige bodemverontr. 01032332 18-07-2022 Nieuwe Vaart nabij 13 te 's-Gravenzande
Vergunning Waterwet 01030803 18-07-2022 J.C. van Markenlaan 5 te Rijswijk
Overige vergunningen 01036686 18-07-2022 Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer
Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit 01021939 15-07-2022
Beschikking op saneringsverslag 01032034 15-07-2022 DSM Delft (Alexander Fleminglaan 1) te Delft
Vergunning Waterwet 01032099 14-07-2022 Nieuwe Haven te Schiedam
Vergunning Wet natuurbescherming 01024809 14-07-2022 Elzenweg 15 te Bleskensgraaf (perceel E 129)