Bescherming grondwater: ontheffing of melding van uw activiteit

Waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones

In verschillende gebieden in de provincie wordt het grondwater extra beschermd tegen verontreinigingen. Zo bereiken we dat grondwater nu en in de toekomst kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater. Het wettelijke instrument hiervoor is de Provinciale milieu verordening (PMV). Bij ons kunt u ontheffingen aanvragen en meldingen indienen.

Ontheffingen in beschermingsgebieden
Gaat u activiteiten ondernemen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? En vindt dit plaats buiten uw bedrijf (inrichting)? Dan moet u een ontheffing aanvragen. De verbodsbepalingen vindt u in bijlage 10, onderdeel B van de PMV. U moet een aanvraag indienen vier maanden voordat u van start gaat.

Uitzondering voor aantal activiteiten: melding volstaat
Voor een aantal activiteiten volstaat een melding. Dit is afhankelijk van de zone en het type activiteit. De activiteiten die onder een melding vallen, vindt u in het online meldingsformulier. Wij toetsen of uw melding binnen de voorschriften valt. Uw melding moet 20 dagen voordat u van start gaat bij ons binnen zijn.

Direct aanvragen

Let op: gebruikt u al eHerkenning en krijgt u desondanks geen toegang tot onze webformulieren? Geeft u dan aan uw eigen beheerder (bijvoorbeeld Connectis) door dat u voor onze dienst Webformulieren gemachtigd wil worden. Voor de ondertekening dient u gemachtigd te worden voor onze dient Ondertekenen webformulieren.

Verwerkingstermijn & kosten
Wij brengen geen kosten in rekening aan de melder, adviseur of eigenaar. Een melding duurt 20 dagen, een ontheffing vier maanden.

Wie is aan zet?
Voor de meldingen en ontheffingen is Omgevingsdienst Haaglanden gemandateerd voor de gehele provincie Zuid-Holland. De andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten houden toezicht en kunnen handhavend optreden in hun werkgebied.

Toezicht en handhaving beschermingsgebieden grondwater
Hieronder ziet u welke Omgevingsdienst toezicht houdt in de gemeente waar het beschermingsgebied ligt. Hier kunt u terecht met vragen en verzoeken over toezicht op de activiteiten en indien nodig handhavend optreden.

  • Den Haag, Monster, Wassenaar: Omgevingsdienst Haaglanden
  • Krimpenerwaard: Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Dordrecht, Molenlanden, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • Goeree-Overflakkee, Ridderkerk: DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Katwijk: Omgevingsdienst West-Holland