Besluiten

Hieronder treft u besluiten op basis van diverse wetten, die de Omgevingsdienst Haaglanden namens de provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld. Indien wettelijk verplicht worden deze besluiten gepubliceerd op www.overheid.nl, digitaal gemeenteblad en/of in lokale huis-aan-huis bladen. Mogelijkheden voor inspraak, bezwaar of beroep zijn terug te vinden in de publicaties.

81 tot 90 van 1892 resultaten

# Zaaktype Zaaknummer Datum verzonden Adres Bijlage Details
Ontheffing Wet natuurbescherming 01065194 25-09-2023 Kievit, Leeuwerik, Fuut, Grutto en Reiger te Kwintsheul
Ontheffing Wet natuurbescherming 01065322 25-09-2023 Van Maerlantlaan eo te Den Haag
Ontheffing Wet natuurbescherming 01066224 25-09-2023 Klaverweide 2-52 te Leidschendam
m.e.r. beoordeling 01068339 25-09-2023 Hoek Veerlaan/Paul Nijghkade te Rotterdam
Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit 01077034 25-09-2023
Ontheffing Wet natuurbescherming 01081528 25-09-2023 Kweldamweg- Zwijnskade te gemeente Sliedrecht
m.e.r. beoordeling 01073737 22-09-2023 Prins Bernhardlaan te Delft
Intrekking vergunning 01078561 22-09-2023 Delftweg 62 te Rijswijk
Vergunning Wet natuurbescherming 01078604 22-09-2023 Quebecstraat 3 te Rotterdam Botlek en Tankval 13 te Alphen aan den Rijn
Ontheffing Wet natuurbescherming 01061292 21-09-2023