Bodembescherming

Saneren of verplaatsen verontreinigde grond of grondwater
Nieuw geval van verontreiniging melden
 
Schone grond, daar draagt de Omgevingsdienst Haaglanden aan bij. Wij besluiten over het saneren van bodemverontreiniging en houden toezicht op de uitvoering van een sanering. Verder besluiten wij of verontreinigde grond mag worden verplaatst. Wij regelen deze besluiten en voeren onderzoek uit namens de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.
 
Het doel van bodembescherming is het voorkomen en verminderen van bodemverontreiniging. De Wet bodembescherming (Wbb) beschrijft hoe we de bodem moeten onderzoeken en saneren. En er staat in wie hiervoor verantwoordelijk is.
 

U kunt bij ons het volgende doen

Een besluit vragen over de ernst en spoed voor het saneren van bodemverontreiniging (beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging)
Goedkeuring vragen voor het saneren of verplaatsen van sterk vervuilde grond en/of grondwater (beschikking saneringsplan)
Goedkeuring vragen over uw saneringsverslag na de uitgevoerde sanering (beschikking saneringsverslag)
Een besluit vragen over uw nazorgplan voor de vervuiling die achterblijft in grond of grondwater (beschikking nazorgplan)
 

Direct aanvragen

 
 
 Let op: gebruikt u al eHerkenning en krijgt u desondanks geen toegang tot onze webformulieren? Geeft u dan aan uw eigen beheerder (bijvoorbeeld Connectis) door dat u voor onze dienst Webformulieren gemachtigd wil worden. Voor de ondertekening dient u gemachtigd te worden voor onze dient Ondertekenen webformulieren.
 

Verwerkingstermijn & kosten

 
 Voor de verschillende beschikkingen zijn verschillende levertijden:
Beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging en/of saneringsplan: 15 weken na ontvangst van uw aanvraag.
Beschikking saneringsplan: 15 weken na ontvangst van uw aanvraag.
Beschikking saneringsverslag: 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
Beschikking nazorgplan: 6 maanden na ontvangst van uw aanvraag.  
 
Als wij tijdens de procedure om aanvullende gegevens vragen, dan wordt deze termijn verlengd.  Wij brengen geen kosten in rekening aan de melder, adviseur of eigenaar.
 

Achtergrondinformatie

 
Het verplaatsen van een verontreiniging
Dit komt vaak voor bij grondwateronttrekkingen in de buurt van een mobiele grondwaterverontreiniging. U hoeft dit alleen te melden als er sprake is van een ernstige verontreiniging én wanneer er meer dan 1000 m3 verontreinigd grondwater wordt verplaatst. Deze grens wordt snel bereikt.
 
U bent wettelijk verplicht om (vermoedelijke) verontreiniging of aantasting te melden
Gaat u in of op de bodem werken? Dan bent u wettelijk verplicht een nieuwe verontreiniging te melden als uw werkzaamheden de bodem kunnen verontreinigen of aantasten. U moet redelijkerwijs alle maatregelen nemen om verontreiniging te voorkomen. Als er toch verontreiniging optreedt, dan moet u de directe gevolgen zoveel mogelijk beperken en direct een melding bij ons doen.
 
Eenvoudige saneringen snel afronden
Hiervoor is een landelijke uniforme regeling gemaakt: het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Hiermee kunt u als saneerder binnen vijf weken starten met saneren. De standaardformulieren voor de BUS saneringen vindt u bij de Rijksoverheid.
 

Verdieping