Toezicht & handhaving

U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Onze medewerkers onderzoeken of uw bedrijf zich ook echt aan deze regels houdt. Daarom krijgt elk bedrijf, afhankelijk van de branche en de mogelijke effecten op het milieu en de omgeving, periodiek bezoek van een toezichthouder van de ODH. Indien tijdens een milieucontrole overtredingen worden geconstateerd kan handhavend worden opgetreden. Er zijn afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers over de manier waarop wij handhaven.

Periodieke controles

Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per branche. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. Onze opdrachtgevers bepalen de prioriteiten voor inspecties per branche per kalenderjaar. De ODH voert die uit. In de meeste gevallen maken wij vooraf een afspraak, zodat u zich kunt voorbereiden op de inspectie.