Toezicht & handhaving

U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Onze medewerkers onderzoeken of uw bedrijf zich ook echt aan deze regels houdt. Daarom krijgt elk bedrijf bezoek van een toezichthouder van de ODH. Dit noemen we handhaving. Indien tijdens een milieucontrole overtredingen worden geconstateerd kan handhavend worden opgetreden. Er zijn afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers over de manier waarop wij handhaven.

Periodieke handhaving

We maken vooraf niet bekend wanneer u een inspectie krijgt. Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per branche. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. Onze opdrachtgevers bepalen de prioriteiten voor inspecties per branche per kalenderjaar. De ODH voert die uit. Bedrijven die de milieuregels goed naleven krijgen over het algemeen minder controles.