Vergunningverlening

Onze medewerkers zorgen voor de afhandeling van vergunningen, meldingen en beoordelen plannen en onderzoeken.

In het verlengde daarvan worden ook adviezen gegeven over plannen en onderzoeken en de toepassing van wet- en regelgeving. Binnen de afgesproken termijnen vinden transparante toetsingen en beoordelingen plaats en worden uitvoerbare en handhaafbare vergunningen afgegeven.

Het uitgangspunt is: ‘We regelen niet meer dan nodig”. De medewerkers wegen daarbij voortdurend de belangen van ondernemers, burgers, milieu, leefomgeving en andere overheden, binnen de wettelijke kaders.